ساختمان

 مثلث آتش یا مربع آتش!؟

مثلث آتش یا مربع آتش!؟

آتش یک فعل و انفعال سریع مواد سوختنی با اکسیژن هوا (اکسیداسیون)، همراه با نور و حرارت می‌باشد. البته تنها اکسیداسیون موادی (ترکیب ماده با اکسیژن) که نور و حرارت به همراه داشته باشند حریق نامیده می‌شود

Источник статьи:

جزئیات عایقکاری حرارتی

جزئیات عایقکاری حرارتی

جزئیات عایقکاری حرارتی

Источник статьи:

мазероновой пены