آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

آشنایی با سقفها و عملکرد آنها

دیوارها می توانند هر فضایی را بسته نمایند، اما سقف هر فضایی را ایمن می سازد. سقف ها به فضا راحتی می بخشند و آنها را از هجمه عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران محافظت می کنند. به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات زیادی تقسیم نماییم در حقیقت، دیوارها محیط اطراف خویش را در جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت ایستاده تقسیم می نمایند.

مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر عنوان کرد:

مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن خود و بارهایی که قرار است سقف تحمل نماید که عمده ترین آن در بام بار برف می باشد.

مقاومت در برابر آب و هوا: سقف باید به وسیله مصالح عایق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شود.  دوام قطعات و اجزای مختلف تشکیل دهنده سقف در برابر فرسودگی، همچنین مقاومت در برابر گرما و سرما و آتش سوزی از جمله ویژگیهای یک سقف مناسب است.

هر سقفی از لحاظ نوع ساخت و عملکرد سازه ای با توجه به شرایط می تواند به طرق مختلفی طراحی و اجرا گردد، که از آن جمله اند:

الف) سقف طاق ضربی

ب)سقف چوبی

ج) دال ها ( یکطرفه )

دوطرفه و تیرچه بلوک

د) سقف های کمپوزی

ه) سقف های خرپایی یا فضایی

لازم به یادآوریست است که سقف های تیرچه بلوک که خود نوعی دال یکطرفه هستند، از سه عنصر دال، تیرچه و بلوک تشکیل یافته که تیرچه ها و بلوک ها خود انواع مختلفی دارند .

بلوک ها که نقش باربری ندارند و فقط خاصیت پرکنندگی دارند انواع مختلفی دارد ازجمله:

بلوک های بتنی

بلوک های سفالی

بلوک های پلاستوفوم

تیرچه ها نیز چند نوع مختلف دارند:

تیرچه های پیش کشیده

تیرچه های پس کشیده

تیرچه های پیش تنیده

Напишите нам свою точку зрения

There is no record to display.

мазероновой пены