مثلث آتش یا مربع آتش!؟

 مثلث آتش یا مربع آتش!؟

 آتش چیست و چگونه خاموش می‌شود؟

آتش یک فعل و انفعال سریع مواد سوختنی با اکسیژن هوا (اکسیداسیون)، همراه با نور و حرارت می‌باشد. البته تنها اکسیداسیون موادی (ترکیب ماده با اکسیژن) که نور و حرارت به همراه داشته باشند حریق نامیده می‌شود. بنابراین اکسید شدن فلزات مثل زنگ زدن آهن که فاقد نور و حرارت می‌باشد حریق نامیده نمی‌شود. تا چندی پیش دانسته‌های بشر برای داشتن یک حریق سه چیز را نیازمند می‌دانست: یکی از این عوامل سوخت است که عبارت است از هرگونه ماده‌ای که بسوزد و در نتیجه سوختن تغییر ماهیت بدهد، مثل سوختن چوب که پس از سوختن به خاکستر تبدیل می‌شود. عامل دیگر اکسیژن است که بطور آزاد در هوای تنفسی وجود دارد و حدود 21 درصد از حجم هوا را تشکیل می‌دهد و تنها گازی است که در حریق مصرف می‌شود و در صورت نقصان اکسیژن هیچ گونه حریقی دوام نخواهد داشت. حرارت یا درجه حرارت لازم برای انجام اکسیداسیون مواد سوختنی با اکسیژن نیز یکی دیگر از عوامل موثر تشکیل دهنده حریق می‌باشد.

 

مثلث آتش یا مربع آتش!؟

اجتماع سه عنصر اکسیژن و سوخت و حرارت، مثلث حریق را تشکیل می‌دهند که با اجتماع این سه عامل، حریق تشکیل می‌شود و با از بین رفتن حداقل یکی از آنها حریق خاموش می‌شود. هرگاه يكي از سه عاملي را كه تشكيل دهنده مثلث آتش بوده و ضروري براي انجام عمل احتراق مي‌باشد را از ميان برداريم مثلث آتش ناقص شده و فرو مي‌ريزد و عمل احتراق متوقف خواهد شد. اين عمل را مي‌توانيم با برداشتن (قطع) مواد قابل اشتعال يعني جلوگيري از تغذيه حريق و يا جلوگيري از رسيدن اكسيژن كافي به آتش با استفاده از گازهاي خنثي و يا تقليل درجه حرارت با استفاده از عوامل خنك كننده مثل آب انجام دهيم كه در هر سه صورت آتش سوزي كنترل و متوقف خواهد شد.

                   

در گذشته عامل واکنش‌های زنجیره‌ای ناشناخته بود لذا سه عامل باقی مانده را به مثلث آتش می‌شناختند اما امروزه در بحث ماهيت آتش، بعد چهارمي براي ايجاد حريق معلوم گرديده است كه به آن واكنش‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويند. بنابراین با افزوده شدن یک ضلع اصلی دیگر، این مثلث به هرم یا مربع آتش تغییر پیدا کرده است. اين زنجيره در تغيير حالت ماده و تركيب مكرر با اكسيژن حاصل مي‌گردد و تداوم آتش وابسته به آن نيز هست. اين روش هنوز بطور كامل تشريح نشده است و موضوعي است كه هنوز تحقيق در مورد مكانيزم عمل آن ادامه دارد. ارزش بارز اين روش سرعت فوق العاده و تأثير زياد آن در اطفاء حريق است. البته جالب است بدانيد كه با استفاده از اين روش مي‌توان از عمل انفجار مخلوط گاز و هوا و يا گاز و اكسيژن جلوگيري نمود.

همانطور که دیدید در پروسه سوختن چهار عنصر ضروری لازم است: دمای بالا، اکسیژن، ماده سوختنی و واکنش‌های زنجیره‌ای که کپسول‌های آتش نشانی و یا بطور کلی سیستم‌های اطفاء حریق برای حذف حداقل یکی از این موارد بکار گرفته می‌شود.

در همین راستا و به منظور اطفای حریق و مهار به موقع آتش گروه صنعتی مازرون فوم تصمیم به برگزاری کلاس آموزش اطفای حریق با حضور  مسئول بهداشت حرفه ایی شهرستان سوادکوه و افسر آتش نشانی شهرستان قائم شهر گرفت. در این کلاس آموزشی به بررسی شناخت اداوت و تشکیلات آتش نشانی و همچنین نحوه استفاده این وسائل به منظور اطفای انواع حریق پرداخته  شد و همچنین آموزش عملی اطفای حریق در محوطه گروه صنعتی مازرون فوم انجام شد.


                                     

                                     

 

Напишите нам свою точку зрения

There is no record to display.

мазероновой пены