بورس ایده

واحد تحقیق و توسعه ( R&D  ) گروه صنعتی مازرون با اهداف :

  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی
  • ایجاد منافع و رضایتمندی بیشتر برای مشتریان
  • پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان و بازار با طراحی محصولات جدید
  • ایجاد شرایط پویا و سازنده جهت سرعت بخشیدن به روند رو به رشد و دسترسی به اهداف مدیریت ارشد سازمان با مشارکت کارکنان و مشتریان
  • بهبود مستمر امور محوله , کاهش هزینه ها , بهبود روند ها و فرآیند های عملیاتی، افزایش رضایتمندی شغلی و ایجاد انگیزه و رفع مشکلات سازمان با بهره گیری از نظرات و آراء کارشناسی
  • افزایش حس وفاداری سازمانی در کارکنان و مشتریان با توجه به اینکه بقاء هر سازمانی به مشتریان وفادار خود می باشد.
  • شناسایی افکار و روحیات کاری کارکنان جهت شناخت و تمایز افراد خوش فکر، خلاق و علاقه مند از سایرین و ایجاد زمینه جهت استفاده از افکار و نظرات
  • ایجاد فرصت برای همکاران در شناخت , پرورش و تقویت استعداد ها و تواناییهای خود
  • افزایش حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری

اقدام به برگزاری بورس ایده نموده است , در این راستا کلیه متخصصین , همکاران , مشتریان , مصرف کنندگان , دانشجویان و همچنین کلیه سازمانهای تولیدی , تحقیقاتی و ... می توانند فرم پیشنهاد پروژه را از سایت دانلود , تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی mazeroonfoam@yahoo.com    ارسال نمایند .

به طرح ها و پروژه های پیشنهادی که مورد پذیرش واقع شود , علاوه بر حمایت اجرایی , جوایزی از سوی مدیریت محترم عامل مجتمع صنعتی مازرون فوم تقدیم خواهد شد .


در ضمن جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بورس ایده می توانید با آدرس پست الکترونیکی فوق الذکر ارتباط برقرار نمایید .Предложение по проекту

*Как:
*Полное имя:
*Образование и карьера
*Адрес:
*Контактный номер:
*Электронная почта
*Аннотация (Определение проблемы):
*Технические характеристики:
*Доступные проблемы и ограничения:
*Как запустить:
*Расписание и стоимость:
*Применение / преимущества:
*Ожидаемый доход:
*Защитный код:

мазероновой пены