تصاویر

img18

نشست و بازدید جناب آقای دکتر سید علی ادیانی نماینده مردم شهرستان های قائم شهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار از گروه صنعتی مازرون فوم

View more
img18

بازدید و نشست مدیرکل فنی و عمرانی دانشگاه مازندران از گروه صنعتی مازرون فوم

View more
img18

مازرون فوم در ايران پلاست

View more

мазероновой пены