ارسال بسته های حمایتی گروه صنعتی مازرون فوم به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

ارسال بسته های حمایتی گروه صنعتی مازرون فوم به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
دست به دست هم دهیم به مهر میهن خود را کنیم آباد. هم وطن هر رخدادادی که در طبیعت بر انسانها فرود میاید آزمایشی است برای من که ادعای انسانیت دارم برای خویشتنم. چه سخت بی تحمل شده است  این روزهای روزگار من. سلام بر تو ای کرمانشاه ‌!پاره تن کشورم. من از سرزمین سبز مازندران تحفه ی ناقابلی را که از برکت همدوستی تلاشگران و مدیران گروه صنعتی مازرون به هموطنم است با خلوص پاک به پیشگاه شما عزیزان  هدیه میکنم. میدانم که این برگ سبزی تحفه درویش است اما فقط مرحمیست برای قلب شکسته ام. دستهای پر مهر هم میهنم که این روزها از جای جای کشورم برای آبادیت ای شهر خوبان برخاسته، بی درنگ تا فردا آباد خواهید شد و ماهم در کنارتان خواهیم ماند به یاد همسفرانت.

به امید فردا

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены