ایران قرارداد افزایش تولید اتیلن با فرانسه و آلمان امضا می کند

ایران قرارداد افزایش تولید اتیلن با فرانسه و آلمان امضا می کند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم در نشست بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی با بیان اینکه برنامه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی جم، گفت: گفتگوها با لینده آلمان و تکنیپ فرانسه در مرحله توافق نهایی و عقد قرارداد است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم، سید حسین میرافضلی در شرح برنامه جدید افزایش ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی جم، اعلام کرد: هم اکنون با شرکت های لینده آلمان و تکنیپ فرانسه مذاکراتی را برای اجرای طرح بالا بردن ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی جم شروع کرده ایم.

 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه این مذاکرات در مرحله توافق نهایی و عقد قرارداد همکاری قرار دارد، افزود: در صورت توافق و امضای قرارداد پیش بینی می شود ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی جم حدود ۲۰ درصد نسبت به وضع موجود افزایش یابد.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены