قصه هزاران مسکن بی مشتری به پایان نرسید/ ۵۶ هزار واحد مسکن مهر بدون سرویس زیربنایی!

قصه هزاران مسکن بی مشتری به پایان نرسید/ ۵۶ هزار واحد مسکن مهر بدون سرویس زیربنایی!

بنابر وعده‌های داده شده قرار بود مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به پایان برسد، اما در مقام اجرایی این وعده تاکنون عملی نشده است.

یکی از بزرگ ترین طرح های عمرانی از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تاکنون به حساب می آید، پروژه ای که با تبلیغات زیادی در سال 1386 شروع شد و بعد از گذشت نزدیک به ده سال، همچنان بهره برداری کامل از آن انجام نشده است.

در طی سال های پیش  در ارتباط با پروژه گفته شده، نظرات بسیاری عنوان شد ، بعضی ها آن را پروژه ای بسیار سازنده و مطلوب قلمداد می‌کنند که با همه کمبود های ریز و درشتُ خاص به خود، بخش قابل توجهی از مردم و متقاضیان مسکن را از مشکل  اجاره نشینی رها کرده و در عوض عده ای نیز انتقادات بسیاری را متوجه این پروژه می‌کنند و طرح گفته را یکی از پر هزینه ترین  پروژه های چهل سال اخیر بیان می‌کنند.

البته در این بین، بعضی از کارشناسان و صاحب نظران نیز با رعایت انصاف و پرهیز از هیجانات و انگیزه های سیاسی ، آن را پروژه ای مطلوب توصیف می‌کنند که در فرآیند اجرا با مشکلات و بی تدبیری هایی توأم شد و به زعم این طیف در صورت لحاظ کردن اصلاحات لازم و استمرار پروژه مذکور ، توفیقات بسیاری در بخش مسکن کشور حاصل می شد.

از نظر این عده در صورت اصلاح نواقص و رفع کاستی ها این پروژه، بسیای از دهک های پایین و ضعیف جامعه، خانه دار می شدند.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены