مانور اطفای حریق گروه صنعتی مازرون فوم

مانور اطفای حریق گروه صنعتی مازرون فوم
مانور اطفای حریق با حضور مسئول بهداشت حرفه ایی شهرستان سوادکوه و افسر آتش نشانی شهرستان قائم شهر در محوطه گروه صنعتی مازرون فوم انجام شد.

ظهر امروز مورخ سه شنبه 30/8/96  مانوری  تحت عنوان  مانور اطفای حریق با حضور مسئول بهداشت حرفه ایی شهرستان سوادکوه و افسر آتش نشانی شهرستان قائم شهر در محوطه گروه صنعتی مازرون فوم انجام شد. قبل از انجام مانور مسئول بهداشت حرفه ایی شهرستان سوادکوه و افسر آتش نشانی شهرستان قائم شهر به بیان توضیحاتی درباره چگونگی مقابله با آتش و همچنین نحوه استفاده از ادوات آتش نشانی به منظور مهار آتش، طی نشستی پرداخته شد که پس از اتمام جلسه این مانور به صورت عملی در محوطه گروه صنعتی مازرون با افسر آتش نشانی شهرستان قائم شهر انجام شد.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены