مقاوم سازی ۲هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در روستا‌ها/ اختصاص وام ۱۸ میلیون تومان برای مهاجرت یرعکس شهری ها

مقاوم سازی ۲هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در روستا‌ها/ اختصاص وام ۱۸ میلیون تومان برای مهاجرت یرعکس شهری ها

مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: از اول اجرای طرح مقاوم سازی در روستا‌ها تا به الان ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی، مستحکم شدند.

 

تخصیص وام ۱۸ میلیون تومانی برای مهاجرت معکوس شهری ها/ مقاوم سازی 2000 و ۱۰0 واحد مسکونی در روستا‌ها، محمد رضا سهرابی مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن  اعلام کرد: از ۱ میلیون واحد مسکن روستایی در شهر‌های مختلف، ساخت ۶۱۰ هزار واحد مسکن تمام شده و در مرحله بهره برداری هستند گفت: ۳۵۰ هزار خانه نیز در طی حادثه های طبیعی آسیب دیده بودند که به همت مسئولین تا به امروز مقاوم سازی شده اند.

 

او در ادامه اعلام کرد: تعداد کل خانه های بازسازی شده در شهر‌های مختلف از اول اجرای طرح مقاوم سازی و بازسازی، به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه  رسیده است.

او،  با گفتن این مطلب که  وام  18 میلیون تومانی با سود 5 درصد برای بازگشت شهرنشینان به روستاها، اختصاص داده شده است گفت: کسانی که در شهر ساکن بودند که در گذشته در روستاها زندگی می کردند در صورتی که تمایل به بازگشت داشته باشند وام 18 میلیون تومانی به آنها داده می شود.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены