امضا فروشی جو سازی از ناحیه سازندگان بود / ساختمان های روی مناطق زلزله خیز باید با کیفیت بهتری بنا شود

 امضا فروشی جو سازی از ناحیه سازندگان بود / ساختمان های روی مناطق زلزله خیز باید با کیفیت بهتری بنا شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد: سازندگان واحد های مسکونی به منظور کم کردن هزینه های نظارت فنی، شروع  به جو سازی در امضا فروشی مهندسان ناظر کردند.

 

امضا فروشی جو سازی از سوی سازندگان بود / ساختمان های روی مناطق گسل خیز باید با کیفیت تر ساخته شود  رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با گفتن این مساله  که ساختمان های مسکونی باید در مناطق زلزله خیز با بهترین کیفیت ساخته شود گفت: ساختمان هایی که از نظر کیفیت و مصالح ساختمانی در سطح کیفی کم قرار داشته باشند با مهندسان ناظر آن ها برخورد خواهیم کرد.

 

او همچنین گفت: شورای شهر تهران باید درباره صادر کردن پروانه های ساختمانی در نقاط زلزله خیز تهران ورود کنند و در باره کیفیت آن ها با نظام مهندسی ساختمانی همکاری لازم را انجام دهد.

 

 رجبی، با گفتن این مطلب که هم اکنون، ساختمان ها از نظر کیفیت ساخت مصالح ساختمانی، طراحی و فندانسیون نسبت به قبل بهتر شده اند تصریح کرد: پیمانکارانی که مساله امضا فروشی را عنوان کرده اند خواستار تعطیل شدن نظارت فنی ساختمان هستند تا بتوانند از این مساله بهتر بهره ببرند.

 

وی عنوان کرد: در حال حاضر، نظارت های فنی بر پروژه های ساختمانی نسبت به قبل بیشتر شده و این موضوع هزینه هایی را برای سازندگان خواهد داشت، بنابراین جذب امضا فروشی شایعه است.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены