برای رونق بخشیدن به تولید، فضای رقابتی نیاز است

 برای رونق بخشیدن به تولید، فضای رقابتی نیاز است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: با ایجاد فضای رقابتی می شود، مشکلات تولیدِ صادرات محور را برطرف نمود.

 

رونق تولید لازمه آن برطرف کردن موانع کسب وکار است. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتیکه بخواهیم بطور پایه ایی مشکلات تولیدِ صادرات محور برطرف شود، باید فضای رقابتی به وجود آوریم.

 

او همچنین گفت: راه حل ایجاد تحول بنیادی در تولید کشور، جذب سرمایه های خارجی است، زیرا ایران با داشتن مزایای زیاد برای تولید به ویژه داشتن منابع انرژی کم بها، یکی از بهترین مناطق جهان برای سرمایه گذاری زیاد منفعت و کم خطر است.

 

نماینده مردم ساوه در مجلس گفت: جذب سرمایه های خارجی، نیازمند آسان شدن قوانین تجاری کشور و بهبود جو بیزنس است.

 

او در انتها گفت: با حل شدن مانع های جذب سرمایه‌گذاری و خصوصی سازی می شود در آینده، شاهد افق روشنی در تولید ملی کشور بود.

Напишите нам свою точку зрения

Нет записи для отображения.

мазероновой пены